Site en françaisView this website in English Zoeken

Persbericht

Nieuw satellietinstrument brengt vervuiling nog beter in kaart

11 oktober 2017 - TROPOMI: nieuw satellietinstrument gaat vervuiling nog beter in kaart brengen. Verschillende teams op het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie zijn betrokken.

Op 13 oktober 2017 zal vanaf de Russische Cosmodrome in Plesetsk de Europese Sentinel-5 Precursor-satelliet (Sentinel-5P) worden gelanceerd in opdracht van het Europese ruimtevaartagentschap ESA.

Aan boord van Sentinel-5P bevindt zich het instrument TROPOMI, een instrument dat wereldwijd gegevens zal verzamelen van de atmosferische samenstelling op vlak van:

  • luchtkwaliteit
  • ozon
  • klimaataspecten

Dit met een niet eerder vertoonde horizontale resolutie, waarbij de kleinste¬† grondpixels slechts¬† 7x3,5 km2 meten. Het zijn thema’s waar verschillende teams op het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie onderzoek naar doen. Maar liefst om en bij de dertig wetenschappers uit vier verschillende teams zijn bij het TROPOMI-project betrokken.

Na de succesvolle lancering van een reeks Sentinel-satellieten voor het waarnemen van land- en zeeoppervlak hebben ESA en Netherlands Space Office (NSO) Sentinel-5P ontwikkeld. Het is de eerste satelliet voor het bestuderen van de atmosfeer binnen het Copernicus aardobservatieprogramma van de Europese Commissie en ESA. Dit programma beoogt de operationele levering van informatie op het vlak van milieu en veiligheid aan autoriteiten, beleidsmakers en burgers.

 

Vervuiling detecteren op stadsniveau

Sentinel-5P, met aan boord het instrument TROPOMI, is de voorganger van de toekomstige Sentinel 5-missie met voorziene lancering in 2022. De ongeziene prestaties van TROPOMI maken het mogelijk om gedetailleerder dan ooit vervuilingsbronnen te detecteren op stadsniveau, net als kleinschalige atmosfeereffecten op regionale klimaatveranderingen en risico’s voor de luchtvaart als gevolg van vulkaanuitbarstingen.

Met steun van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) en ESA speelt het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) een sleutelrol bij de productie, validatie en analyse van de toekomstige gegevens van Sentinel-5P. Het instituut is onder andere verantwoordelijk voor de computeralgoritmes die de gegevens leveren van twee belangrijke vervuilende stoffen die een rol spelen bij klimaatverandering:

  • van formaldehyde
  • zwaveldioxide

BIRA draagt ook sterk bij aan het algoritme dat de totale ozon bepaalt en leidt tevens de operationele kwaliteitsbewaking van alle door Sentinel-5P gemeten atmosfeerdata en levert daarbij onmisbare informatie aan ESA en de Copernicusdiensten die instaan voor de ‘gezondheid’ van het instrument.

Tenslotte maakt BIRA ook gebruik van atmosfeermodellen om te achterhalen wat de Sentinel-5P gegevens betekenen voor de uitstoot van vervuilende gassen en voor atmosferische processen.

 

Contact:

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite