Skip to main content

Nieuwe audiovisuele presentatie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie

2020-07-03

We zijn blij u een nieuwe introductiefilm te kunnen presenteren, waarin het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie in al haar facetten wordt voorgesteld. Ontdek de vele onderzoeksdomeinen en maatschappelijke uitdagingen waarin het Instituut actief is (momenteel gehost op YouTube) :

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) - WETENSCHAP TUSSEN HEMEL EN AARDE

Preview

 

Overzicht

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) is een federale wetenschappelijke onderzoeksinstelling die onderzoek doet naar de atmosfeer van de Aarde, maar ook van andere hemellichamen in het zonnestelsel, zoals Venus, Mars, Jupiter en zelfs kometen.

Het BIRA bestudeert de impact van de Zon, de natuur en de Mens op atmosferische veranderingen, aan de hand van modellen, labo-experimenten en waarnemingen vanop de grond, vanuit de lucht of vanaf satellieten. Dit onderzoek omvat onder meer thema’s zoals luchtkwaliteit en klimaat, maar eveneens atmosferische fenomenen zoals het stratosferisch ozongat, poollicht en meteoren.

BIRA-ingenieurs ontwerpen en bouwen instrumenten en ruimtemissies zowel voor Aardobservatie als voor missies naar onze buurplaneten; BIRA-wetenschappers ontwikkelen hoogwaardige wetenschappelijke diensten en producten die voldoen aan de behoeften van de gebruikersgemeenschap in al haar onderzoeksgebieden, en B.USOC operatoren ondersteunen experimenten aan boord van het Internationaal Ruimtestation.

Met dank aan

  • ZEN-IT – www.zen-it.be - voor de productie, in samenwerking met journalist Philippe Malburny
  • alle BIRA-medewerkers die aan de film hebben bijgedragen.
News image 1
News image legend 1
We presenteren een nieuwe introductiefilm over het BIRA, haar wetenschappelijke en technische activiteiten.