Skip to main content

Projecten | 2019-2020

Vertegenwoordiging van het personeel in diverse internationale programmacomités, wetenschappelijke adviescomités, evaluatiepanels en expertgroepen. Partner in, en zelfs coördinator van, veel internationale projecten.