Skip to main content

Voorwoord | 2019-2020

“Het is belangrijk dat we het personeel ook in de toekomst gunstige en verrijkende perspectieven kunnen aanreiken en dat de voorwaarden worden gecreëerd om op efficiënte manier bijkomende mensen en middelen aan te trekken en te benutten om op de wetenschappelijke uitdagingen te kunnen antwoorden.”