Skip to main content

Mars, is er leven op de rode planeet?

De mogelijkheid van het bestaan van buitenaards leven heeft mensen altijd al gefascineerd. Marsmannetjes, in het bijzonder, zijn het onderwerp van vele verhalen geweest.

Kan de planeet leven onderhouden?

Een warmere en nattere planeet Mars had voorwaarden die gunstig zijn voor het ontstaan van leven kunnen herbergen. De afwezigheid van platentektoniek of metamorfe processen op Mars heeft oeroude gesteenten beschermd en daarin zouden we vandaag misschien sporen van vroeger leven kunnen terugvinden.

Methaan op Mars

Recent werd methaan gedetecteerd op Mars aan de hand van instrumenten op Aarde en aan boord van satellieten rond Mars, evenals door een rover die op de planeet is geland. Al deze metingen tonen echter sterke fluctuaties in methaanconcentraties naargelang het verloop van de tijd. Het is echter onduidelijk of het methaan het resultaat is van leven, huidig of in het verleden.

Op Aarde is dit gas voor 95% afkomstig van micro-organismen.

Het blijft een openstaande vraag.

Figuur 1: ExoMars Trace Gas Orbiter die zijn baan bereikt. Credit: ESA