Skip to main content

Aurora (of poollicht): het geheim van de kleuren

De kleur van het poollicht leert ons iets over de chemische elementen in onze atmosfeer die door de deeltjes van de zonnewind worden geëxciteerd.

De "lijnen" van bepaalde types poollicht weerspiegelen de lijnen van het magneetveld van de Aarde waarlangs de protonen en de elektronen van het zonneplasma worden versneld.

De verschillende kleuren zijn afhankelijk van:

 • op welke hoogte/in welke laag van de atmosfeer de deeltjes geëxciteerd worden
 • de hoeveelheid energie die de versnelde deeltjes bezitten
   

Verschillende hoogtes/altitudes van het poollicht:

 • Boven een hoogte van 200 kilometer is het poollicht eerder rood. Het ontstaat uit de excitatie van atomaire zuurstof door de elektronen van het plasma.
   
 • Tussen 100 en 200 km hoogte wordt stikstof geëxciteerd. Dit zendt op zijn beurt secundaire elektronen uit die een wisselwerking aangaan met de zuurstof. Dit geeft blauw en groen.
   
 • Op minder dan 100 kilometer hoogte tot slot kleuren de stikstofmolecules die het "slachtoffer" zijn van de zonnewind de hemel paars.
   
Poollicht. Credit: Juan Carlos Casado
Aurora Borealis. Credit: Crey – CC BY 2.0