Skip to main content

Wat is BIRA?

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) is een Belgische Federale Wetenschappelijke instelling. De voornaamste taken van het BIRA zijn onderzoek en publieke dienstverlening op het vlak van de ruimte-aeronomie, d.i. de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.

Het BIRA onderzoekt:

  • de atmosferen van zonnestelsellichamen
  • de invloed van de zon, de natuur en de mens op atmosferische veranderingen
     

preview
Introductievideo BIRA: WETENSCHAP TUSSEN HEMEL EN AARDE

Het is het enige kenniscentrum in België dat over de vereiste competenties beschikt om alle elementen van een ruimtemissie uit te werken, en zo een volledig onderzoek naar een aeronomisch probleem uit te voeren:

  • het formuleren van onderzoeksdoelstellingen
  • het daaruit voortvloeiende ontwerp van instrumenten en ruimtemissies
  • de afleiding van satellietgegevensproducten, hun validatie en geofysische exploitatie, inclusief modellering en ontwikkeling van diensten

Al onze activiteiten hebben één doel gemeenschappelijk: de verruiming van onze kennis over de atmosferen van hemellichamen. Een betere kennis is onmisbaar om de bevolking en de beleidsmakers beter te informeren, en om antwoorden te vinden voor de maatschappelijke uitdagingen die verband houden met onze natuurlijke leefomgeving.

Het BIRA in cijfers

Geschiedenis

Sinds de oprichting op 25 november 1964 doet het BIRA onderzoek en geeft het publieke dienstverlening op het vlak van de ruimte-aeronomie. We hebben een hele weg afgelegd: raket, ballon, satelliet, grondstation, ruimtestation... een stukje aeronomiegeschiedenis aan het BIRA.

Kennis-clusters

Het BIRA is heel sterk verankerd in volgende expertisecentra: